geodezj

Geodesy and cartography

Services in the field of geodesy and cartography is the basic profile of business provided by WROGEO.

miernictwo

Miernictwo gĂłrnicze

Wykonywanie pomiarów dla potrzeb górnictwa ma swoją specyfikę. Jest ona na tyle istotna, że stanowi odrębną specjalność i wymaga odpowiednich kwalifikacji.

fotogran

Fotogrametria

Najogólniej rzecz ujmując fotogrametria to wykonywanie pomiarów na podstawie zarejestrowanych obrazów.

3d

Skaning laserowy 3D

Skaning laserowy umożliwia zdalny pomiar setki tysięcy punktów na sekundę z milimetrową precyzją.

video

Foto i wideoinspekcje

TEKST DO WSTAWIENIA

aerto

Aerofotografia

Strona w budowie

mobile

Mobile mapping

Strona w budowie

geo

Geoinformatyka

Na ogół geoinformatykę definiuje się jako dziedzinę nauki i techniki zajmująca się pozyskiwaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem, analizowaniem i udostępnianiem informacji przestrzennej za pomocą środków informatycznych.