Na ogół geoinformatykę definiuje się jako dziedzinę nauki i techniki zajmująca się pozyskiwaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem, analizowaniem i udostępnianiem informacji przestrzennej za pomocą środków informatycznych. Często mówiąc o geoinformatyce ma się na myśli Systemy Informacji o Terenie lub szerzej, Systemy Informacji Geograficznej, znane pod angielskim skrótem jako GIS. Z punktu widzenia użytkownika sprowadza się to do dostępu do danych o obiektach w przestrzeni poprzez mapy, w tym przypadku numeryczne.

Elementarnym źródłem danych dla opracowań średnioskalowych i małoskalowych czyli GIS są zdjęcia lotnicze i satelitarne oraz lotniczy skaning laserowy. Te dane zmuszeni jesteśmy kupować od firm trzecich. Jednakże dysponując szerokim wachlarzem technik pomiarowych bliskiego zasięgu jak np. tradycyjne techniki geodezyjne, pomiary satelitarne, metody fotogrametryczne i skaning laserowy 3D  nasza firma jest w pełni samowystarczalna w zakresie opracowań wielkoskalowych.

Naszą specjalizacją są systemy tworzone na miarę potrzeb i możliwości ekonomicznych naszych klientów. Nie każdy potrzebuje najbardziej zaawansowanych a co za tym idzie kosztownych technologii. Dlatego też zawsze zaczynamy od doboru platformy systemowej. Jedni potrzebują systemu jednostanowiskowego, inni sieciowego a jeszcze inni wcale nie instalują go na komputerach PC tylko na urządzeniach mobilnych jak np. samochodowe odbiorniki GPS. Dla każdego coś dopasujemy tym bardziej, że jest wiele rozwiązań opartych o aplikacje niedrogie czy wręcz nawet darmowe.