Wykonywanie pomiarów dla potrzeb górnictwa ma swoją specyfikę. Jest ona na tyle istotna, że stanowi odrębną specjalność i wymaga odpowiednich kwalifikacji. Szczegółowo regulują to przepisy Prawa geologicznego i górniczego. Te same przepisy narzucają na przedsiębiorcę obowiązek posiadania i aktualizowania stosownej dokumentacji a co za tym idzie wykonywania prac pomiarowych.

Zapewniamy obsługę na terenie odkrywkowych zakładĂłw gĂłrniczych w zakresie wykonywania pomiarĂłw, sporządzania dokumentacji oraz nadzoru prowadzonej eksploatacji przez mierniczego gĂłrniczego. Wykonujemy rĂłwnieĹź pozostałe typowe prace geodezyjno – kartograficzne i pomiarowe wynikające z bieżących potrzeb. Zakładamy i utrzymujemy w stanie aktualności Systemy Informacji o Terenie ułatwiające zarządzanie eksploatacją i zasobami złóż. Z naszymi klientami wiążemy się na lata a współpraca często rozpoczyna się przy dokumentowaniu złoĹźa jeszcze przed uzyskaniem koncesji na eksploatację.

Naszą firmę wyróżnia przede wszystkim wieloletnie doświadczenie i stosowanie nowoczesnych technik pomiarowych. Pomiary satelitarne, niezwykle wydajne w kopalniach odkrywkowych, są naszą podstawową metodą pomiarową. Z powodzeniem stosujemy metody fotogrametryczne czy też skanowanie laserowe jako niezastąpione przy inwentaryzacji np. ścian kamieniołomów czy też obliczaniu objętości wydobytej kopaliny. W tych zakładach, w których eksploatacja odbywa się z pod lustra wody stosujemy echosondy. Wszystkie dane pomiarowe są pozyskiwane i rejestrowane w sposób zautomatyzowany. Umożliwia to pełne cyfrowe przetwarzanie ogółu informacji a co za tym idzie sporządzanie dokumentacji w wersji numerycznej.